Co dziś wiemy o Hucułach? Co najwyżej niektórzy słyszeli o koniach rasy huculskiej, huculskich pisankach albo ceramice. Słowo „huculszczyzna” brzmi dziś nie mniej egzotycznie niż na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy młodopolscy artyści odkrywali urodę wschodnich Karpat oraz tradycję i kulturę miejscowych górali. Górska kraina od XIV wieku była częścią Rzeczpospolitej, ale jej bogato…