Skończyły się wojny napoleońskie. Samozwańczy cesarz „wylądował” na wyspie św. Heleny, a w 1815 roku Kongres Wiedeński ustalił nowy stary porządek w Europie. Następuje teraz 30 lat względnego spokoju i odrabiania strat po zawieruchach wojennych. Zubożenie krajów niemieckich i Austrii znacznie ograniczyło potrzeby artystyczne i kulturalne ich mieszkańców. Dla rzemiosła ważną klientelą stają się teraz…